MOBILNÝ KRYT S  MOTÍVOM ČIPKA.

Vzor Čipka

Čipka kombinuje ornamenty z ľudových dreveníc. Drevenice postavené v Čičmanoch sú našim kultúrnym dedičstvom. Každý jeden symbol mal svoj význam a prial hojnosť a zdravie tomu ktorému príbytku. Magická sila symbolov žila v našich predkoch od nepamäti.


Vyberte si Váš nový mobilný kryt.

Kategórie

Fotogaléria aktuálnych aj starších prevedení rôznych modelov.